BEO:  Wie zich het recht neemt, ons te   regeren,

die heeft de plicht, door de Corruptie-Controle DIM te lopen.

BEO

BEO

BEO

BEO

BEO

BEO

BEO

BEO

BEO

BEO

BEO

BEO

BEOBEOBEOBEOBEOBEOBEOBEO

BEOBEOBEO

BEO

 BEO   BEO   BEO

BEOBEOBEOBEOBEOBEOBEOBEOBEOBEOBEOBEOBEOBEOBEOBEOBEOBEOBEOBEOBEOBEO

BEO

BEO

www.BEO.jaaaa.net

 

 

 

 BEO zegt:  Corruptie-Controle  DIM  toepassen !

Art. 7 GW

Bond

Eerlijke Overheid.

Wij willen af van bedriegers.

Want ze verpesten de samenleving.

 

Als democraten geen tanden hebben, dan maken bedriegers uit de democratie een schijndemocratie. Zolang bedriegers in het machts-systeem zitten, krijgen wij bij de volgende verkiezingen hetzelfde bedrog als nu geweest, alleen in een ander jasje.

Conclusio:  Wij moeten bedriegers hard aanpakken.

 

De wetenschap helpt ons, bedriegers makkelijker op te sporen en bedrog objectief te bewijzen:  met de nieuwe ijzersterke corruptie-controle DIM hebben wij een nieuw werktuig in handen. Armstrong heeft 7 jaar lang fout gespeeld. DIM ontmaskert hem binnen 7 minuut.

 

Wat drijft mensen, om te bedriegen?

Het eigen stuk van de koek ruimhartig een stuk groter maken dan dat van een ander, dat menen wij niet met bedriegen.

Met voorbedachte raad, volgens plan, en mogelijk nog in een groep, die het plan met verdeelde rollen uitvoert, anderen herhaaldelijk om waarden brengen, dat is bedrog, dat is zwaar bedrog, dat de samenleving verpest.

Mensen, die niet opletten, zijn er genoeg. Mensen, die in een complexe omgeving niet voldoende opletten kunnen, omdat ze de nodige vaardig-heden niet hebben, om zich snel genoeg voldoende doorzicht te ver-schaffen, mensen, die daarom op vertrouwen en geloven zetten, vinden bedriegers altijd. Van het niveauverschil maken bedriegers gebruik.

Bedriegers grijpen meestal buit, en vaak ook nog grote buit. Zodoende verpesten ze de samenleving.

Wat drijft mensen, om te bedriegen?

Wat drijft een groep van mensen, met verdeelde rollen en met listen, anderen waarden af te nemen? Waarom kiezen ze niet de eerlijke weg, om waarden te winnen? Deze weg is ook mogelijk!

Waarom kiezen ze de oneerlijke weg? Waarom gaan ze bedriegen?

Het antwoord ligt niet voor de hand, Het antwoord ligt versteekt. Daarom zijn vele mensen onzeker, wat het juiste antwoord is.

Voor wetenschappers de taak, een duidelijk antwoord eruit te werken, gesteund door bewezen feiten:

 

Er zijn mensen, die beleven plezier, als ze anderen helpen en gelijktijdig zich zelf helpen. Gelukkijk zijn dit de meesten.  Ieder eerlijke bedrijf functioneert volgen dit schema:  waarden voor anderen produceren en tegenwaarden (meestal geld)  als beloning incasseren.

 

Er zijn echter ook mensen, die beleven plezier, als ze anderen schade berokkenen en gelijktijdig zich zelf helpen. Dat is een kleinere groep. Maar ze zijn er wel. Ze hebben een hersenziekte: draadjes in de hersenen zijn fout doorverbonden. Als resultaat beleven ze extreme lust,  als ze anderen schade berokkenen. Bij 5%, bij een van 20, vindt men vandaag een erfelijke vorm van deze hersenziekte. Het zijn deze zieken met de ziekte extreemsadisme, die vaak bedrog plegen. Het zijn deze zieken, die groepen vormen en lust gedreven plannen smeden, en samen bedrog plegen volgens die plannen, bedrog na bedrog. Zo verpesten ze de samenleving.

Offers, mensen, die niet opletten, vinden de gedreven bedriegers altijd. Vaak maken ze grote buit. Waarom zouden ze stoppen, als ze bij hun bezigheid grote lust beleven en rijk worden?!

Geen kerk kan hen bekeren. Op het pad van eerlijkheid vinden ze niet terug. Maar artsen kunnen hen wel in handen nemen  en hun hersenziekte genezen. Dan verandert hun gedrag richting normaal. In de tussentijd verpesten ze de samenleving.

 

De uitkomst van het onderzoek naar bedrog is:  bedrog heeft een heel hard fundament:  een hersenziekte. Positief is:  bedrog opsporen en de hersenziekte opsporen vloeien samen. Bedrog van de buitenkant aanpakken is moeilijk. Bedrog van de binnenkant aanpakken is eenvoudijker. De visie van een eerlijke samenleving kan werkelijkheid worden. Als het lukt, de  hersenziekte extreem-sadisme te genezen, zullen wij deze samenlevin misschien nog meemaken.

De raad voor nu: bedriegers hard aanpakken  en uit het spel zetten. Alle schade, die ze hebben veroorzaakt, calculeren en van hen terugeisen.    Eerlijkheids-activisten sporen met het werktuig DIM zieke bedriegers op  en zetten hen uit het spel, uit functies, uit ambten in bedrijven en overheid: tussenstappen in richting op een Eerlijke Overheid, het doel van BEO.

BEO

BEO

BEO

BEO

BEO

BEO

BEO

BEO

BEO

BEO

BEO

BEO

BEOBEOBEOBEOBEOBEOBEOBEO

BEOBEOBEO

BEO

 BEO   BEO   BEO

BEO

BEO

BEO

BEO

BEO

BEO

BEO

BEO

BEO

BEO

BEO

BEO

BEOBEOBEOBEOBEOBEOBEOBEO

BEOBEOBEO

BEO